Hướng dẫn cách xoay nằm ngang một trang trong Word đơn giản, dễ hiểu

Hướng dẫn này thực hiện trên Office 365, các phiên bản Office khác thực hiện tương tự.

Giả sử file Word của bạn có 3 trang, bây giờ muốn xoay trang thứ 2 nằm ngang, để có kết quả chính xác ta thực hiện 2 bước như sau:

Bước 1: Tách trang số 2 thành một section (vùng) riêng

Bước 1.1: Đưa chuột vào đầu dòng trang thứ 2, như hình sau
Vào menu Layout -> Breaks -> Chọn Continuous

Cách xoay ngang trang word chính xác, dễ hiểu

Bước 1.2: Tiếp tục đưa chuột vào đầu đòng trang số 3 và tiếp tục vào Layout -> Breaks -> Chọn Continuous

Mục đích của việc này là tách trang số 2 thành một section riêng. Để kiểm tra việc tách sestion đúng chưa. Bạn vào menu Insert ->  Header -> Chọn Edit header 

Cách xoay ngang trang word chính xác, dễ hiểu

Ta thấy file word chia thành 3 section như sau:Trang 1 ở section 1, Trang 2 ở section 2 (là trang cần xoay ngang), Trang 3 ở section 3. Như vậy là bước tách trang 2 thành một section riêng biệt đã thành công. 

Bạn bấm vào Close Header and Footer Để đóng lại trạng thái xem Header và Footer

Bước 2: Xoay trang
Bạn đưa chuột vào một vị trí bất kỳ trên trang 2, vào menu Layout -> Orientation -> Chọn Landscape

Cách xoay ngang trang word chính xác, thực hiện đơn giản

Kết quả là trang thứ 2 đã nằm ngang

Đăng nhận xét

Tin liên quan