26 Phím tắt trong Word theo thứ tự Alphabet từ A đến Z

Các phím tắt (phím nóng) rất hữu ích, nó giúp cho Bạn soạn thảo nhanh hơn và đặc biệt phát huy tác dụng trong trường hợp không có chuột.

 • Ctrl + A: Chọn tất cả văn bản (nhấn phím Ctrl và A)
 • Ctrl + B: Làm đậm văn bản
 • Ctrl + C: Copy đoạn văn bản đã chọn
 • Ctrl + D: Thay đổi định dang như: font , kiểu font,  size, màu , đường gạch ngang, chữ phía trên, chữ phía dưới, chuyển sang chữ hoa, chữ thường,... đoạn văn bản đã chọn
Hộp thoại khi nhấn Ctrl D
 • Ctrl + E: Canh giữa văn bản
 • Ctrl + F: Tìm kiếm. Ctrl + G: Di chuyển đến. Ctrl + H: Thay thế.  3 Phím này đi kèm với nhau và đặc biệt hữu ích khi làm việc với tài liệu dài
Hộp thoại bộ 3 phím tắt F, G,H
 • Ctrl + J: Canh đều 2 lề văn bản (trái và phải)
 • Ctrl + K: Chèn liên kết (link)
 • Ctrl + L: Canh lề trái
 • Ctrl + M: Thụt lề văn bản
 • Ctrl + N: Tạo mới tài liệu
 • Ctrl + O: Mở tài liệu (mở file)
 • Ctrl + P: In tài liệu
 • Ctrl + Q: Xóa các định dạng thuộc nhóm paragraph.
Đưa con trỏ vào đoạn văn bản có sử dụng một trong các tính năng thuộc nhóm paragraph (như hình trên) và nhấn phím Ctrl + D thì các định dạng đó sẽ bị xóa
 • Ctrl + R: Canh lề phải
 • Ctrl + S: Lưu tài liệu
 • Ctrl + T: Thụt lề theo tab
 • Ctrl + U: Chữ gạch dưới
 • Ctrl + V: Dán đoạn văn bản đã copy
 • Ctrl + W: Đóng tài liệu
 • Ctrl + X: Cắt đoạn văn bản đã chọn.
 • Ctrl + Y: Làm lại hành động đã hoàn tác trước đó
 • Ctrl + Z: Hoàn tác một hành động

Đăng nhận xét

Tin liên quan