Cách lấy Url, đường link, địa chỉ video trên YouTube, Facebook, Twitter, TikTok

Cách lấy Url, (đường link hay địa chỉ) video trên YouTube, Facebook, Twitter, TikTok,...để chia sẻ cho bạn bè, hay để tải video xuống máy tính, điện thoại thông minh được thực hiện như sau:

1. YouTube

Kích chuột phải vào video trên YouTube, bấm Sao chép Url video

Lấy url video trên YouTube

2. Twitter

Kích chuột phải vào video trên Twitter, bấm Copy video Address

Copy video address

3. Facebook

Trên Facebook, bấm vào nút chia sẻ, chọn Sao chép liên kết

Sao chép liên kết trên Facebook
4. TikTok

Tương tự như Facebook, trên TikTok, bấm vào nút chia sẻ, chọn Copy link

Sao chép url từ tiktok
Cách sao chép url video ở các trang web khác như Vimeo, Dailymotion cũng thực hiện tương tự.

Tags: Web - Blog

Đăng nhận xét

Tin liên quan